ADEP sp. z o.o.
ul. J. J. Śniadeckich 2 lok. 8
85-011 Bydgoszcz

NIP: 967-135-58-70
REGON: 341354248
KRS: 00000439981