Wspieramy naszych Klientów na płaszczyźnie obsługi kadrowej i płacowej, zapewniając prawidłowe zastosowanie zmieniających się przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych na gruncie rozliczeń z pracownikami, zleceniobiorcami, udziałowcami oraz innymi partnerami naszych Klientów.

Odrębnie podpisywana umowa pozwala na podjęcie współpracy z Klientem w zakresie szeroko pojętej polityki kadrowej i obsługi ZUS. 

W ramach obsługi płacowej pracodawców gwarantujemy:

  • sporządzanie list płac, dokumentacji zasiłkowej, rentowej, emerytalnej, regulaminów pracy i wynagradzania, 
  • rozliczenie Klienta z ZUS, 
  • rozliczenie Klienta wobec Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od wynagrodzeń PIT-4, 
  • sporządzenie i przekazanie deklaracji oraz raportów do ZUS i US, 
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawców; 
  • reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z ZUS oraz obsługę kontroli.