Prowadzimy księgowość dla naszych Klientów, począwszy od nadzoru nad dokumentacją od strony formalnej i merytorycznej, prawidłowej dekretacji księgowej, księgowania w księgach Klienta, aż po sporządzanie na ich podstawie odpowiednich deklaracji podatkowych informacji, podsumowań.

W zależności od formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa oferujemy:

1. obsługę ksiąg rachunkowych
2. obsługę podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3. obsługę ryczałtu